Kr 600,- for 60 minutter


Bestillingsskjema

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Telefonnummer (obligatorisk)

Ønsket dato og tid (obligatorisk)

Eventuell melding

Avbestilling må skje minst 24 timer før avtalt behandling.
Ved kansellering for nær avtalt tid, belastes/faktureres du for timen i sin helhet.

Kontakt meg

Signe Monkan
Terapeut for Rosenmetoden MNRF

481 91 529
Seljeveien 19, VerdalHvem passer behandlingen for?

Rosenmetoden kan være til nytte og glede for deg som…

  • ønsker avslapping, avspenning og mer tilstedeværelse
  • vil oppnå større kroppsbevissthet
  • ønsker bedre kontakt med egne følelser og større selvinnsikt
  • søker en dypere og mer ærlig relasjon til deg selv og andre
  • vil kontakte, gjenoppdage og utdype indre ressurser og kreativitet
  • ønsker kroppsbehandling i tillegg til psykoterapi eller annen behandling

Hva er det spesielle ved Rosenmetodens berøring?

Berøringen er myk, direkte og nærværende. Hensikten er å skape kontakt slik at du kan øke oppmerksomheten og merke din egen kropp.

Terapeutens nærvær i berøringen er viktig for å merke spenninger, åndedrett og de subtile endringer som kan oppstå i hud, muskler, pust – ja i hele kroppen. Behandlingen og berøringen kan forandre seg og endres i takt med reaksjoner fra kroppen og det som blir uttrykt med ord.

Hvordan kan en behandling oppleves?

Hvordan en behandling med Rosenmetoden oppleves vil være helt individuelt og kan variere fra gang til gang.

Du kan oppleve behagelig ro, velvære og en dyp avslapping. Du kan merke kroppslige reaksjoner som kuldegysninger, varme, rumling i magen og prikking i huden. Du kan komme i kontakt med smertefulle opplevelser, møte uro og kjenne motstand mot å være tilstede i kroppen og i følelsene. Og du kan oppleve latter, glede og livsmot! Vi kan ikke forutse hvilke reaksjoner du vil få. Terapeuten vil støtte deg i å være tilstede i det du opplever.

Det er i den kroppslige tilstedeværelsen og aksepten av egne følelser og opplevelser endring kan skje.

Hvordan kan et behandlingsforløp foregå?

Det er opp til deg selv å avgjøre hvor ofte du ønsker å komme til behandling. Det kan for eksempel være fra en gang i uken til hver tredje uke eller sjeldnere.

Behandlingsforløpet kan sees på som en dynamisk utviklingsprosess. Det er derfor viktig at du tar konsekvensen av dette i forhold til å velge når, hvor ofte og hos hvem du velger å ta behandlinger.