rosenmetoden-01-s1

Kort om rosenmetoden

Rosenmetoden er en kroppsbehandling som kan føre til dyp avspenning og bevisstgjøring.

Den er utviklet fra erfaringen om at vi ubevisst spenner muskler i kroppen for å holde følelser tilbake. På sikt kan dette føre til begrenset pust, kroniske muskelspenninger og smerte. I behandlingen benytter terapeuten en myk og direkte berøring.


Rosenmetoden kan gi deg…

 • dyp avspenning og friere pust
 • bedre kontakt med dine følelser og behov
 • større åpenhet og tydelighet i kontakt med deg selv og andre
 • mykere kropp med økt bevegelighet og vitalitet
 • opplevelse av å være mer levende i kropp og sinn
 • nye muligheter i livet når gamle mønstre og holdninger slipper taket


Bestill rosenbehandling

Følelser er viktige signaler og reaksjoner i situasjoner vi er i, alene og sammen med andre. Vi kan konkret merke både behagelige og ubehagelige følelser i kroppen.  De kan oppleves som overveldende, upassende eller ikke riktige.

Som barn får vi ikke alltid støtte til å lære å romme følelsene våre, gi dem verdi og gi dem uttrykk. Vi kan ubevisst spenne muskler for å holde følelser på avstand, og holder da samtidig tilbake kontakten med vårt egentlige jeg.

Å søke kontroll over følelsene kan være en måte å overleve på. Over tid kan dette føre til kroniske muskelspenninger, smerter og begrenset pust, i tillegg til en avstand til vårt sanne selv.

Berøring og ord benyttes for å vekke klientens undring og tilstedeværelse i egen kropp. Med hender og tilstedeværelse observerer og lytter terapeuten til kroppen og dens signaler. Spenninger kontaktes på en myk, dyp og direkte måte, og respons og endring i klientens kropp følges med oppmerksomhet. En eventuell samtale kan benyttes for å øke bevisstheten om det som skjer i kroppen.

Når vi får støtte til å åpne opp for, gjenkjenne og akseptere alle følelser kan dyp avspenning skje. Pusten kan utvide seg, muskelsmerter kan avta og gamle mønstre kan bli bevisst. Når vi selv blir klar over hva vi har måttet holde tilbake og våger å gi slipp på muskelspenninger kan endringer skje, og vi får frihet til å velge nye veier.

Rosenmetoden er livssynsnøytral.
Terapeuten er forpliktet til foreningens etiske regler, og taushetsplikt i henhold til norsk lov. Behandlingen er foreløpig ikke refusjonsberettiget.

Rosenmetoden – et godt alternativ hvis du…

 • har spente og verkende muskler
 • vil oppnå større kroppsbevissthet
 • har vanskelig for å slappe av i en stresset hverdag
 • føler deg trett selv om det ellers ikke feiler deg noe
 • ønsker bedre kontakt med egne følelser og større selvinnsikt
 • søker en dypere og mer ærlig relasjon til deg selv og andre
 • ønsker kroppsbehandling i tillegg til psykoterapi

Ta gjerne kontakt med meg hvis du har spørsmål om Rosenmetoden.

Marion RosenMarion Rosen er Rosenmetodens grunnlegger. Hun ble født i Tyskland i 1914. Marion Rosen var engasjert og virksom i sitt arbeid med Rosenmetoden helt fram til sin død i januar 2012.

I 1930-årene studerte hun massasje, avspennings- og pusteteknikker. Hun praktiserte disse teknikkene i en gruppe med bl.a. psykoanalytiker Gustav Heyer, kollega og tidligere elev av C.G. Jung. Gruppen oppdaget at behandlingstiden for psykoanalyse ble drastisk forkortet når de samarbeidet ut fra sine ulike kunnskapsområder. Avspenning og pustens betydning ble tillagt stor vekt i dette samarbeidet.

Marion Rosen tok disse erfaringene med seg da hun senere utdannet seg til fysioterapeut, og gjennom mange års privat praksis utviklet Rosenmetoden. Hun har uttalt: ”Jeg er ikke interessert i å helbrede mennesker, jeg ønsker bare å vite hvem de virkelig er”. Dette er en grunnpilar for alt hennes arbeide og for utviklingen av Rosenmetoden. Interessen for Marion Rosens behandlingsresultater vokste. I 1982 holdt hun det første kurset i Rosenmetoden i Sverige.

«Vi kan berøre kroppen, og nå sjelen, og slik kan verden forandres». Marion Rosen

Marion Rosen har også utviklet Rosenbevegelser. Helt fra hun var liten elsket hun å se mennesker danse og hun var tidlig opptatt av hvordan de beveget seg. Hun la merke til at for noen var kroppslig aktivitet et strev, mens for andre en dans! Allerede da forsto hun at måten vi beveger oss på utgjør en stor forskjell, både innvendig og utvendig.

Hun startet en bevegelsesgruppe i 1956 og har siden utviklet øvelsene. Gjennom sitt arbeid har hun inspirert mange til å finne fram til naturlige, lekne og gode bevegelser.

Marion Rosen og Sue Brenner har sammen utgitt to bøker, en om Rosenmetoden og en om Rosenbevegelser. Se under Ressurser.

Ta gjerne kontakt med meg hvis du har spørsmål om Rosenmetoden.